Thi công sơn nhà Ms.Quỳnh Nga

Khách hàng : Ms Quỳnh Nga – chủ tịch doanh nghiệp Long Biên

Địa chỉ : Bồ Đề, Gia Lâm, Long Biên

Dịch vụ thi công: Cung cấp sơn men sứ cao cấp Dutin

Diện tích: 1000m2

Hạng mục thi công: Thi công sơn hoàn thiện

Thời gian thi công:20/8/2021 đến 5/9/2021

Đơn vị thực hiện: công ty CP tập đoàn Nova Group