Thi công sơn nhà Mr.Đông

Khách hàng : Đỗ Trường Đông

Địa chỉ : Thôn Vân Nam, Vân Trục, Lập Thạch, Vĩnh phúc

Dịch vụ thi công: Cung cấp sơn men sứ cao cấp Dutin

Diện tích: 1500m2

Hạng mục thi công: Thi công sơn hoàn thiện

Thời gian thi công: 21/9/2021

Đơn vị thực hiện: công ty CP tập đoàn Nova Group